Over Ons

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij nodigen u graag uit ons vrijblijvend naar uw locatie te laten komen om te bezien wat Holland Soccerways voor uw club kan betekenen. Holland Soccerways werkt  louter met gediplomeerde  en ervaren trainers uit het jeugdvoetbal.

logo hsw

Visie

De huidige voetbalsituatie is, zoals bekend, heel anders dan die van vroeger, door  o.a. het verdwijnen van het straatvoetbal en in algemeen  minder bewegen van de jeugd . Het is duidelijk dat het voetbal niet de enige sport / interesse kent bij de jeugd. Dus moet de beschikbare tijd, effectiever benut worden. Zowel de KNVB visie als de Wiel Coerver-methode zijn prima te combineren bij het opleiden van uw jeugdvoetballers. Wij zijn in staat  voor IEDERE CLUB haar jeugd een optimale jeugdvoetbalopleiding aan te bieden. Wij zijn inzetbaar op alle niveaus. Neem gerust contact op voor meer informatie, wij van Holland Soccerways zijn u graag van dienst.

Jeugdbeleidsplan

Werkbaarheid is uiteraard het uitgangspunt. Er moet sprake zijn van een toepasbare leidraad, waarin essentiële zaken zo concreet mogelijk zijn geformuleerd. Wij trachten het ideaal plaatje zo dicht mogelijk te benaderen, alhoewel het slagen afhankelijk is van diverse factoren. Elk voetballertje in de dop , of hij/zij nu meer of minder talent bezit, heeft bij zijn club recht op een leerproces dat zowel garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn voetbalkwaliteiten als wel van de beleving, die hij/zij zoekt in die vrije tijdsbesteding.

Immers zou elke club gericht moeten zijn op “het beter maken van de speler / speelster”. Naast een prestatieve ontwikkeling moet er ruimte zijn voor een recreatieve ontwikkeling. Belangrijk voor het slagen van elk jeugdbeleidsplan is dat het  alle geledingen binnen de club achter het  JBP staan, het brede draagvlak! Een jeugdbeleidsplan is een belangrijke investering voor de toekomst. Een "rode draad" van “F-pupil tot A-junior" is essentieel voor succes op de langere termijn. Een jeugdafdeling welke in staat is om spelers op te leiden , is voor de vereniging van levensbelang. Daarom is het nodig dat  er vanuit een planmatige  en eenduidige visie gewerkt wordt. Holland Soccerways ondersteunt de beleidsbepalers in het proces voor,tijdens en na de totstandkoming van een jeugdbeleidsplan op maat.

Clubondersteuning

Holland Soccerways biedt  elke club ondersteuning aan voor het in gang zetten en het bewaken van voetbalprocessen . Op aanvraag van de vereniging komen wij voor een intakegesprek om de wensen en behoeften van de club te inventariseren. Vanuit een sterkte / zwakte analyse stellen wij gezamenlijk een stappenplan op, gericht om uw doelstelling(en) te verwezenlijken. Alles wordt in nauw overleg met uw beleidsbepalers afgestemd. Het ontwikkelen van een specifiek Technisch Jeugdbeleidsplan is noodzakelijk om een gestructureerd opleidingsplan voor de lange termijn tot stand te brengen.

     Logo VTB

/
JoomSpirit